Formål med en tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at give en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Boligen sammenlignes med andre boliger af samme type, alder og stand, og ikke et nyt hus.

En tilstandsrapport afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.
En tilstandsrapport beskriver bygningens tilstand og afdækker synlige skader, der i væsentlig grad nedsætter bygningens funktion eller værdi.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men der findes næppe mange sælgere i dag, som ikke ønsker at sikre sig mod sit ellers mangeårige mangelansvar.

Samtidig findes der nok heller ikke mange købere, som ikke ønsker at få overblik over bygningens fysiske tilstand inden den store beslutning om et køb træffes.

Uanset hvordan huset handles, er det vigtigt, at der udarbejdes en tilstandsrapport af en kvalificeret bygningssagkyndig, som er uvildig i sin bedømmelse af ejendommen.

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele.

En tilstandsrapport skal give et realistisk billede og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Køber ved, hvad han køber og sælger ved, hvad han sælger.

Med en tilstandsrapport er det muligt, at du som sælger kan frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar, såfremt du overfor køber forelægger en tilstandsrapport samt tilbud på en ejerskifteforsikring.

Når du køber hus, skal du være opmærksom på, at du med en tilstandsrapport får mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring (Ejerskifteforsikring kræver siden 1. maj 2012 ligeledes et el-eftersyn). Denne forsikring vil dække eventuelle skjulte fejl og mangler i op til 10 år. Køber og sælger deler udgiften til ejerskifteforsikringen.

Karaktersystem i en tilstandsrapport

De fundne skader fremgår af “Registrering af bygningens tilstand”. Skaderne tildeles en karakter efter følgende skala:

IB– Ingen bemærkninger

Beskriver, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger.

K0 – Kosmetiske skader

Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af ejendommen.

K1 – Mindre alvorlige skader

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

K2 – Alvorlige skader

Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K3 – Kritiske skader

Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

UN – Bør undersøges nærmere

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkelig ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade.

Derfor bør art, omfang og konsekvens altid afklares. Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

P1120093-300x225

Typisk K3 fejl ved gulvafløb, hvor risterammen ikke er monteret ned over kanten på afløbsskålen.