Via et samarbejde kan kommuner, boligforeninger og private få styr på energiforbruget i deres bygninger, og samtidig opnå en garanteret reduktion i energiforbruget.

ESCO står for Energy Service Company, og i dette indgår bygningsejeren et samarbejde med os, som planlægger og gennemfører en række energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som på den måde ”betaler” for energirenoveringen.

En fordel ved samarbejdet er, at vi garanterer for energibesparelsen. Ved samarbejdets start fastlægges en baseline for energiforbrug, og på baggrund heraf garanterer ESCO’en en bestemt energibesparelse. Hvis den garanterede besparelse ikke opnås, dækker ESCO’en det økonomiske tab.