Udføres for kun kr. 1.000,00 incl. moms

Efter 1. marts 2011 er det muligt at udarbejde energimærkning uden bygningsgennemgang for visse bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis bygningen opfylder visse kriterier som følgende:

  • Bygningen er et en-familiehus, stuehus til landbrug eller et rækkehus.

Bemærk: Nybygninger kan ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.

  • Bygningen er maksimalt 25 år gammel.

(det vil sige at bygningen er opført efter 1. januar i året, der ligger 25 år før tidspunktet for energimærkningen. Fx kan energimærkning uden bygningsgennemgang i 2013 udføres for bygninger opført efter 1. januar 1988).

Det første skridt i udarbejdelsen af et energimærke uden bygningsgennemgang er at hente denne blanket, udfylde alle rubrikker, underskrive og sende den til os.

Er der problemer med udskrivningen så ring på 86418788, så sender vi et skema med post.

Vi sender dig derefter energimærket inden for 2 arbejdsdage.

Som udgangspunkt skal alle bygninger energimærkes.

Se og print ejeroplysningsskema her