Vi foretager energimærkning på alle former for

  • Enfamiliehuse
  • Flerfamiliehuse, ejerlejligheder, andelsboliger, private udlejningsboliger m.m.
  • Erhvervsbyggeri.
  • Offentlige bygninger, skoler, kontorer, m.m.
  • Nybygninger
  • Der er muligt at udføre energimærkning af enfamiliehuse uden bygningsgennemgang for kun kr. 1.000,00 hvis bygningen er under 25 år.

Lovgivning


Følgende lovgivning og bekendtgørelse er gyldig omkring energimærkning:

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr. 636 af 19. juni 2012

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkets indhold

Indhold

Energimærket indeholder en opgørelse over bygningens beregnede energiforbrug sammenlignet med standardbygninger af samme type, samt forslag til nedsættelse af energiforbruget.

Besparelser

Ved forslag til nedsættelse af energiforbruget udregner energikonsulenten besparelsen, den nødvendige investering samt tilbagebetalingstiden.

Energikonsulenten er ansvarlig for rigtigheden af besparelsen, mens investeringen altid må kontrolleres gennem tilbud fra håndværkere og tilbagebetalingstiden gennem tilbud fra bank eller kreditforening.

Gyldighed

Energimærket er gyldig i 7-10 år og skal forelægges ved salg, udlejning og overdragelse af ejendom eller lejlighed.